Az első évad tapasztalatai, 2017/2018

A projekt pilotjának eredményei nagyon biztatók. Nagyfokú nyitottságot és megértést tapasztaltunk az együttműködő szlovák iskolák vezetői és pedagógusai részéről. A progresszív módszereiről ismert pozsonyi Narnia és a magyarbéli szlovák alapiskola fogadtak május utolsó és június első hetében három, illetve két magyar gyermeket. A pedagógusok és az iskolapszichológus a magyar gyermek érkezése előtt felkészítették a fogadó osztályt. A gyermekeket megkérték, hogy képzeljék magukat hasonló helyzetbe, mégpedig olyanba, hogy vendégként érkeznek egy teljesen idegen környezetbe, ahol mindenki anyanyelvként beszéli azt a nyelvet, amit ő tanul, és esetleg még nem is volt lehetősége azt az osztálytermen kívül gyakorolnia. Csoportos beszélgetés keretén belül ötleteltek, hogyan lehet a mindennapokban segíteni a vendéget a nyelv fejlesztésében, beilleszkedésében és mi esne nekik hasonló helyzetben rosszul.  A pilot tapasztalatai azt mutatják, hogy a fogadó iskolák és a vendéglátó szülők is úgy gondolták, a szlovák gyermekeknek nagyon fontos tapasztalat átélni, hogy valakiről gondoskodnak. A konkrét személyes élmény egyben megismerteti a többségi társadalommal a kisebbségi lét kihívásait. 

A programban résztvevő magyar gyermekek különböző szlováktudással érkeztek a programba, hiszen Rebeka és Robcsi a pozsonypüspöki alapiskola 5. osztályos tanulói rendszeresen találkoznak a szlovák nyelvvel környezetükben, sportedzéseken, üzletben vagy barátok között. Dominika, Panka és Dorka viszont teljesen homogén magyar környezetből érkeztek. A nyárasdi Dominikát a Narnia és egy pozsonyi család látta vendégül, míg a füleki Pankát és Dorkát a magyarbéli szlovák tannyelvű alapiskola és egy igazi multikulturális család, ahol otthon három nyelven is beszélnek; az apuka révén angolul, továbbá szlovákul és magyarul is. 

 

A programban résztvevő magyar gyermekek szülei és pedagógusai is örömmel látták az ugrásszerű fejlődést a szlovák nyelvtudásban. A program kezdetén Rebeka már jól beszélt szlovákul, de a két hét végeztével tud komoly témákról nagyon magabiztosan és hibátlanul beszélni. Robcsi a program kezdetén kb. B1-es szinten volt, a gyakorlatban mindennapos helyzetekben mondatokban tudott megnyilvánulni – pl. edzésen vagy bevásárlásnál. A program végeztével már folyékonyan tudott konverzálni, történeteteket és vicceket is mesélni. Számára a következő kihívás a „sa, si” használata és a ragozás csiszolása. A füleki szülők arról számoltak be, hogy hazatérés után a másodikos kislányuk, aki nővérével együtt töltött két hetet Magyarbélen, először szólalt meg szlovákul a művészeti alapiskola rajzóráján, ahol szlovák a tanító néni. Azelőtt mindig a negyedikes nővére beszélt a nevében. 

 

Félelmek és azok kezelése 

A projekt a 2019/2020-as tanévben is folytatódik. Várjuk a jelentkezőket, fő célcsoportunk az 5–9. évfolyamok tanulói, akik bátrak, ügyesek, beszédesek, és szeretnék aktívvá tenni és gyarapítani passzív szlovák szókincsüket, valamint szert tenni új barátokra Szlovákia különböző városaiból. A tavalyi év tapasztalata alapján bevált az időpont: május második fele. Ilyenkor már kevés a verseny, viszont még nem kezdődtek meg az évvégi felmérők.  A résztvevők élménybeszámolóit és az idei tanév tervezett projektjéről a www.cseregyerek.sk weboldalon találnak részletes információkat.

 

Azok számára, akiknek a teljes program túl nehéz lenne, a jövőben készülünk egy cseregyerek light formátum bevezetésével, ami csak családi környezetben eltöltött hétvégéket jelentene. Fontos tudnivaló, hogy a program alatt az iskolában nincs erőltetve az aktív részvétel az órákon, tehát teljesen elfogadható a megfigyelői szerep. Természetesen ez a gyermek habitusához és szlováktudásához van igazítva. 

 

A következő szezonban is a legnagyobb gondossággal fogjuk kiválasztani a fogadó szlovák iskolákat és a jelentkező családok megbízhatóságáról az iskolán keresztül bizonyosodunk meg. Szervezőként nagyon odafigyelünk, hogy a résztvevő magyar gyermek szlováktudásának megfelelő környezetet biztosítsunk, akár kevert nyelvterületen, mint ahogy a magyarbéli példa is mutatta. 

A második évad, 2018/2019

A második évben megcélzott korkategóriánkat a 10–15 évesekre kibővítve 9 szlovákiai magyar felső tagozatos diáknak sikerült segítőkész szlovák iskolák és kedves vendéglátó családok segítségével két hétre szlovák környezetben biztosítanunk az élő nyelvtanulást. Résztvevőink a dunaszerdahelyi, révkomáromi, mihályfai és tőketerebesi járások városaiból és falvaiból kerültek ki. Többen közülük a nyár folyamán több ízben találkoztak "cseretestvérükkel" és kellemes, de mindenekelőtt hasznos nyelvtanulási és kulturális tapasztalattal gyarapodva vágnak neki a következő tanévnek. Sokan velünk tartanak a következő évben is. Ez alapján kimondhatjuk, hogy a program sikeres, és a nyelvtanuláson túlmutatva bizonyítja, hogy a tolerancia tanulását, tanítását legjobb gyerekkorban kezdeni.

A folytatás

A projekt a 2019/2020-as tanévben is folytatódik. Várjuk a jelentkezőket, fő célcsoportunk az 5–9. évfolyamok tanulói, akik bátrak, ügyesek, beszédesek, és szeretnék aktívvá tenni és gyarapítani passzív szlovák szókincsüket, valamint szert tenni új barátokra Szlovákia különböző városaiból. A tavalyi év tapasztalata alapján bevált az időpont: május második fele. Ilyenkor már kevés a verseny, viszont még nem kezdődtek meg az évvégi felmérők.  A résztvevők élménybeszámolóit és az idei tanév tervezett projektjéről a www.cseregyerek.sk weboldalon találnak részletes információkat.

 

Azok számára, akiknek a teljes program túl nehéz lenne, a jövőben készülünk egy cseregyerek light formátum bevezetésével, ami csak családi környezetben eltöltött hétvégéket jelentene. Fontos tudnivaló, hogy a program alatt az iskolában nincs erőltetve az aktív részvétel az órákon, tehát teljesen elfogadható a megfigyelői szerep. Természetesen ez a gyermek habitusához és szlováktudásához van igazítva. 

 

A következő szezonban is a legnagyobb gondossággal fogjuk kiválasztani a fogadó szlovák iskolákat és a jelentkező családok megbízhatóságáról az iskolán keresztül bizonyosodunk meg. Szervezőként nagyon odafigyelünk, hogy a résztvevő magyar gyermek szlováktudásának megfelelő környezetet biztosítsunk, akár kevert nyelvterületen, mint ahogy a magyarbéli példa is mutatta. 

 

 Várjuk az érdeklődők kérdéseit és jelentkezését az info@cseregyerek.sk email-címen.