NÁKLADY

Prijímajúca rodina dostane 50,- EUR na krytie nákladov od vysielajúcej rodiny. Pri letnom pobyte to funguje rovnako, de facto sa vráti rovnaká suma.  Cestovné náklady (napr. lístky MHD) a školské obedy by sa mali hradiť navyše, a je potrebné si to vyjasniť vopred s vysielajúcou rodinou.

PRÍPRAVA

Prijímajúcich rodičov prosíme, aby si vopred premysleli logistiku a dali vopred inštrukcie hosťovi - napr. potrebu priniesť plavky, aké veci sú potrebné na telocvik atď. Odporúčame skontaktovať sa so školou a dohodnúť detaily ohľadne školských obedov príp. možnosti zúčastniť sa na poobedňajších aktivítách. Premyslite si aj "núdzový" scenár - keby niekto ochorel. 

Odporúčame neopravovať chyby, ktoré bude hosť robiť v slovenčine, len podporovať, aby sa prejavil. Tiež odporúčame premyslieť, aké kvalitné slovenské zdroje - napr. filmy, seriály, knihy, relácie alebo videá by ste mohli ukázať hosťovi - ktoré ho budú aj neskôr baviť. Pri učení jazyka je veľmi silnou inšpiráciou zaujímavý obsah v tom danom jazyku. Dbajte na to, aby to nebola čeština. 

 

ZOZNÁMENIE SA VOPRED

  • Podľa našich skúseností je veľmi dobré, keď sa deti nakontaktujú na seba cez sociálne siete a zoznámia sa.

  • Ak je to možné, odporúčame aj osobné stretnutie vopred resp. cez skype. Deti sa tak môžu na seba vopred tešiť a pomáha, keď už budú poznať to prostredie, kde strávia dva týždne.

  • Odporúčame tiež porozprávať sa o stravovacích návykoch rodín. Napr. jedna hosťujúca mamička vopred poslala zoznam jedál, ktoré oni bežne jedávajú a hosť si mohol napísať, čo má rád a čo nie. Takáto starostlivá príprava viedla k tomu, že dvojtýždňový pobyt sa stal aj kulinárskym zážitkom. 

email: info@rozumieme.si

o.z. S(z)lomarát, Biskupická 11, 821 06 Bratislava