top of page

Civil kezdeményezésünk a 2017/2018-as tanévben magyar-szlovák cseregyerekprogramot indított. A szervező csapat tagjai szülők, akiknek a szívügyük a kisebbségi magyar gyermekek boldogulása és a társadalmunkban meglévő előítéletek lerombolása.  A kezdeményezés célja, hogy a magyar anyanyelvű gyermekeknél megszűnjön az idegen nyelvtől való félelem, és ezáltal a felnövő generációk nyitottabbá és magabiztosabbá váljanak, valamint, hogy megdöntésre kerüljenek a szlovák gyermekekben és szülőkben élő előítéletek. A program iskolákra való kiterjesztésének köszönhetően nemcsak a fogadó család szerez személyes tapasztalatot a kisebbségi létről és a nyelvtanulás folyamatáról, hanem az osztály többi tanulója is. Az alapötletet az adta, hogy a 19. és a 20. században Közép-Európában a cseregyerekmódszer nagyon elterjedt és jól bevált nyelvtanulási stratégia volt, amely bizalmi alapon működött a családok között. A fogadó család úgy bánt a vendég gyermekkel, ahogy ő szerette volna, hogy a saját gyermekével bánjanak. Jókai Mór is említést tesz róla az egyik regényében. Hasonló típusú csere alapon működő programok jelenleg is nagy népszerűségnek örvendenek Nyugat-Európában. Ilyen elven működik például az Erasmus Plus program, amely keretén belül az Európai Unió gimnazistái látogatják egymást, így fejlesztik gyakorlati nyelvtudásukat, továbbá megismerik, hogyan gondolkodnak és működnek más kultúrák, családok és iskolák. 

bottom of page