AZT FOGJÁK NEKEM KIABÁLNI, HOGY “SPROSTÝ MAĎAR”? 

Civil kezdeményezésünk a 2017/2018-as tanévben magyar-szlovák cseregyerek programot indított. A szervező csapat tagjai szülők, akiknek a szívügyük a kisebbségi magyar gyerekek boldogulása és a társadalmunkban meglévő előítéletek lerombolása. Az első évadba 8 család összesen 10 gyermeke kapcsolódott be. 5 magyar gyermek és 5 fogadó szlovák gyermek. A kezdeményezés célja az idegen nyelvtől való félelem megszüntetése és ezáltal a felnövő generáció nyitottabbá és magabiztosabbá nevelése.  Társadalmi szinten a célja az előítéletek megdöntése a szlovák gyerekekben és a szülőkben. A program iskolákra való kiterjesztésének köszönhetően nemcsak a fogadó család szerez személyes tapasztalatot a kisebbségi létről és a nyelvtanulás folyamatáról, hanem az osztály többi tanulója is. Az alapötletet az adta, hogy a 19. és a 20. században a közép-európai régióban a cseregyerek-módszer nagyon elterjedt és jól bevált nyelvtanulási stratégia volt, amely bizalmi alapon működött a családok között. A fogadó család úgy bánt a vendég gyermekkel, ahogy ő szerette volna, hogy a saját gyermekével bánjanak. Jókai Mór is említést tesz róla az egyik regényében. Hasonló típusú csere alapon működő programok jelenleg is nagy népszerűségnek örvendenek Nyugat-Európában. Ilyen elven működik például az Erasmus Plus program, aminek keretén belül az Európai Unió gimnazistái látogatják egymást, így fejlesztik a nyelvtudásukat a gyakorlatban, továbbá megismerik, hogyan gondolkodnak és működnek más kultúrák, családok és iskolák. 

HOGY MŰKÖDIK?

A cseregyerek programban szlovákiai magyar gyerekeknek lehetőségük nyílt két hetet szlovák családnál tölteni és a vendéglátó gyermek osztályában szlovák iskolát látogatni, cserébe (fakultatív megegyezés alapján) a nyári szünetben vendégül látják a szlovák gyermeket. A magyar és a szlovák gyerekpárok kiválasztásánál a fő szempont az életkor és a közös érdeklődési kör. Így biztosítja a program a lehető legjobb feltételeket a kezdeti akadályok leküzdésére. 

 

AZ ELSŐ ÉVAD TAPASZTALATAI

A projekt pilotjának eredményei nagyon biztatók. Nagyfokú nyitottságot és megértést tapasztaltunk az együttműködő szlovák iskolák vezetői és pedagógusai részéről. A progresszív módszereiről ismert pozsonyi Narnia és a magyarbéli szlovák alapiskola fogadtak május utolsó és június első hetében három, illetve két magyar gyermeket. A pedagógusok és az iskolapszichológus a magyar gyermek érkezése előtt felkészítették a fogadó osztályt. A gyerekeket megkérték, hogy képzeljék magukat hasonló helyzetbe, mégpedig olyanba, hogy vendégként érkeznek egy teljesen idegen környezetbe, ahol mindenki anyanyelvként beszéli azt a nyelvet, amit ő tanul, és esetleg még nem is volt lehetősége azt az osztálytermen kívül gyakorolnia. Csoportos beszélgetés keretén belül ötleteltek, hogyan lehet a mindennapokban segíteni a vendéget a nyelv fejlesztésében, beilleszkedésében és mi esne nekik hasonló helyzetben rosszul.  A pilot tapasztalatai azt mutatják, hogy a fogadó iskolák és a vendéglátó szülők is úgy gondolták, a szlovák gyerekeknek nagyon fontos tapasztalat átélni, hogy valakiről gondoskodnak. A konkrét személyes élmény egyben megismerteti a többségi társadalommal a kisebbségi lét kihívásait. 

A programban résztvevő magyar gyerekek különböző szlováktudással érkeztek a programba, hiszen Rebeka és Robcsi a pozsonypüspöki alapiskola 5. osztályos tanulói rendszeresen találkoznak a szlovák nyelvvel környezetükben, sportedzéseken, üzletben vagy barátok között. Dominika, Panka és Dorka viszont teljesen homogén magyar környezetből érkeztek. A nyárasdi Dominikát a Narnia és egy pozsonyi család látta vendégül, míg a füleki Pankát és Dorkát a magyarbéli szlovák tannyelvű alapiskola és egy igazi multikulturális család, ahol otthon három nyelven is beszélnek; az apuka révén angolul, továbbá szlovákul és magyarul is. 

 

A programban résztvevő magyar gyerekek szülei és pedagógusai is örömmel látták az ugrásszerű fejlődést a szlovák nyelvtudásban. A program kezdetén Rebeka már jól beszélt szlovákul, de a két hét végeztével tud komoly témákról nagyon magabiztosan és hibátlanul beszélni. Robcsi a program kezdetén kb. B1-es szinten volt, a gyakorlatban mindennapos helyzetekben mondatokban tudott megnyilvánulni – pl. edzésen vagy bevásárlásnál. A program végeztével már folyékonyan tudott konverzálni, történeteteket és vicceket is tudott mesélni. Számára a következő kihívás a „sa, si” használata és a ragozás csiszolása. A füleki szülők arról számoltak be, hogy hazatérés után a másodikos kislányuk, aki nővérével együtt töltött két hetet Magyarbélen, először szólalt meg szlovákul a zeneiskolában, ahol szlovák a tanító néni. Azelőtt mindig a negyedikes nővére beszélt a nevében. 

 

FÉLELMEK ÉS AZOK KEZELÉSE

 

A címben szereplő idézet: “Azt fogják nekem kiabálni, hogy sprostý Maďar!” a cseregyerek-program résztvevőjétől, Robcsitól származik, akinek ez a félelem ugrott be első gondolatként, amikor arról hallott, hogy nyílik számára egy ilyen lehetőség Pozsony egyik leghaladóbb szellemű iskolájában. Sajnos a társadalmunk előtt még hosszú út áll, ami az elfogadást illeti. Az általa megfogalmazott félelem saját élményén alapult. A magyar anyanyelvű szülőkön és gyerekeken is óriási a nyomás, hogy hibátlanul beszéljenek szlovákul. Ez az elvárás nyilvánvalóan teljesen irreális, hiszen egy nyelv elsajátítása és fokozatos magasabb szintekre való fejlesztése egy folyamat, és nagy hatással van rá, milyen mértékben van a tanulónak lehetősége az osztálytermen kívül használni a nyelvet. Az irreális elvárásokhoz a többségi társadalom részéről a hiányzó mélyebb személyes tapasztalat is hozzájárul. Ki ne találkozott volna a szlovákiai magyarok közül azzal, hogy megmosolyogták, vagy egyenesen kigúnyolták, ha valamit helytelenül vagy akcentussal mondott. Azokban a társadalmakban, ahol fejlett az elfogadás, már alapelvnek számít, hogy aki a nyelvtudását próbálgatja, azt nem ajánlatos javítgatni, és kinevetni kimondottan durva illetlenségnek számít. A cseregyerek pilotja alatt is előfordult, hogy a szlovák gyerekeknek vicces volt egy-egy nem tökéletesre sikerült mondat vagy szóhasználat. Egyelőre ez a jelenség nem kiküszöbölhető és a szlovákiai magyar gyerekek ezt előbb-utóbb átélik. A pozsonyi Narniában egy ilyen helyzetet, amikor is a vendég gyermeknek rosszul esett egy osztálytárs reakciója, a pedagógusok és az iskolapszichológus kitűnően kezelték. Konkrétan megbeszélték a magyar gyermekkel, hogy ha egy 25 fős osztályból egy gyermek negatív megjegyzést tesz rá minden előzetes felkészítés ellenére, míg a többiek támogatták és segítették, akkor fontos, hogy a vendég a saját önértékelését ne hagyja ezzel a negatív tapasztalattal lerombolni. A programot segítő pszichológusok ajánlják, hogy a kisebbségi magyar gyerekeket erre készítsük fel. Érdemes tudatosítani azt is, hogy az emberi emlékezet hajlamos a rossz tapasztalatoknak túl nagy jelentőséget tulajdonítani és a jókról megfeledkezni. Ezt a jelenséget a tudomány negativity-biasnak, vagyis negatív elfogultságnak nevezi.  


 

​Kapcsolat:  

Občianske združenie S(z)lomarát

Biskupická 11 

821 06 Bratislava

Email: 

info@cseregyerek.sk

info@rozumieme.si

Cseregyerek - rozumieme.si

Köszönjük az online évad díjainak szponzori támogatását:

A program védnöke: